Samuel Čarnoký: Písmo v koži

Na počiatku bolo slovo. A to slovo potrebuje písmo, povedal by Samuel Čarnoký. Kožu, účes, šminky, keď chce vyjsť do ulíc. Aby oslovilo, či nechalo sa osloviť. Naučili sme sa slová čítať, ale už menej sa na ne pozerať. Uvedomujem si na Čarnokýho aktuálnej výstave „Iniciála“ a vlastne pri celej jeho tvorbe založenej na rešpekte, profesionalite, pokore a úcte k písmu.

Samo Čarnoky

Samuel Čarnoký

Ak z budov opadávajú jedinečné dobové logá typu Elán, Dodo, Prior, tak je nadohľad aj pád budov samotných. Občas aj tehál niekomu na hlavu. Jednou z ojedinelých aktivít Samuela Čarnokýho je aj (ak sa inak nedá) fotografické zachovanie nápisov, ktoré nachádza nad mrežami polorozpadnutých kedysipotravín, alebo prekryté bliboardmi na obchodných domoch (publikácia Samuel Čarnoký & Radoslav Sinčák: NEONA).

Pohľad na inštaláciu

Pohľad na inštaláciu “Iniciála”

Popri akomsi typografickom aktivizme však vystupuje ako samostatný konceptuálny autor. Zameriava sa na typografiu situácie, momentu, priestoru. Tento proces nazýva „fyzicky materializovaným písmom”. V rámci týždenného workshopu Open space (6) sa v Humennom predstavil výstavou, presnejšie inštaláciou „Iniciála“. Nutné zlo kovového pletiva na vešanie obrazov v komornej galérii využil ako grafickú mriežku, na ktorej inštalačnou páskou vykreslil pixel za pixlom, písmeno za písmenom slovo „iniciála“. Špecifický priestor takto sám generuje vlastný font, ktorý je odkazom na prvopočiatky 8bitovej grafiky v časoch výstavby výstavnej siene. Tá napokon po tejto výstave aj končí svoju mnohoročnú prevádzku.

Samotná lepiaca páska napnutá v okách pletiva vytvára dojem pastóznej maľby. Tieň, ktorý vrhajú znaky na stenu vykresľuje efekt digitálneho pozadia. No pri odstupe a pohľade na celú inštaláciu sa nedá ubrániť dojmu výšivky (folklórny odkaz na neďaleký skanzén?). Divák hľadí na rozrastrované písmená, v ktorých sa stráca akýkoľvek objektívny význam. Čarnoký rozkladá slovo na jednotlivé znaky – možné iniciály iných slov – a znaky na čierne pixle, pri ktorých sa končí priblíženie akéhokoľvek obsahu. Informácia nám navždy unikajúca v čiernom štvorčeku. Znak je len iniciálou, začiatočným písmenom, za ktorým pokračuje nekonečný (kon)text priestoru.

11949650_10204699747028778_14267431_n

“Iniciála” (detail)

Výstava SAMUEL ČARNOKÝ – INICIÁLA trvá od 17. augusta do 12. septembra 2015 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Labudová, PhD.

SAMUEL ČARNOKÝ sa narodil 18.2.1981 v Krompachoch. Je absolventom Ateliéru vizuálnej komunikácie na Katedre dizajnu Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach (v r. 2006, doc. akad. mal. Jozef Haščák, ArtD), kde v r. 2015 ukončil doktorandské štúdium prácou „Súčasná tvorba písma/Dizajn textovej rodiny písma“ (prof. Marian Oslislo). V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Fakulte umení (TUKE). Žije v Košiciach.

carnoky.com
facebook.com/carnoky

Foto: Veronika Bažaliková

Advertisement